DEĞERLER EĞİTİMİ
Anasayfa> Eğitim öğretim> Değerler Eğitimi

Çocuklarımızı Yetiştirirken

Yüce Allah’ın bize emanet olarak bahşettiği en kıymetli nimet evlatlarımızdır. Onları, istikbale hazırlamak da bizlerin en temel görevidir. Bu görevimizi ifa etmekle hem kendi sorumluluğumuzu yerine getirmiş hem de onların mutlu ve kazançlı olmalarını sağlamış oluruz.

Çocuklarımızı yetiştirirken ilim, irfan, hikmet ve ahlak sahibi olmalarına özellikle dikkat etmek zorundayız. Toplumsal yozlaşmanın etkisiyle çocuklarımızın minik yüreklerinin talan edildiği bir dönemdeyiz. İlmi, irfanı, hikmeti ve ahlakı sunmadığımız, bir başka ifadeyle değerlerimizi sunmadığımız minik yürekler globalleşmenin etkisiyle dünyanın en çirkef yerlerinden derlenen cürufatla dolduruluyor. En temel sorumluluğumuz buna mani olmak ve boşluk bırakmamaktır. Bu amaçla Mavigün Eğitim Kurumlarında, çocuklarımıza, kimliğimiz, kişiliğimiz, ahlakımız, inancımız olan değerlerimizi öğretmeye özel çaba harcıyoruz.

Kendisiyle ve başkalarıyla barışık, çevreye ve topluma faydalı olmayı davranış haline getirmeyi hedef olan bu yılki değerlerimiz şunlardır:
1- Yardımseverlik ve cömertlik
2- Sabır, irade ve sorumluluk
3- Özgüven ve cesaret
4- Dürüstlük ve adalet
5- Alçak gönüllülük ve nezaket


YUKARI