REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Ortaokul kademesinde donanımlı PDR kadromuz tarafından hazırlanan önleyici ve eğitsel rehberlik anlayışıyla tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize danışmanlık sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflenir. Yetişkinliğe adım atan öğrencilerin bedensel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak PDR çalışmaları yapıyoruz.

Liselere geçiş sınavı gibi önemli sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize etkin rehberlik hizmetleri veriyor; sınav başarılarını artırmak amaçlanır. Pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapmaktadır. Duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü yönlerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, azimli ve farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek yolu ile akademik başarılarına ve iyi oluş hallerine katkı sağlanmaktadır.


VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri
VeliSeminerleri
Ebeveyn Atölyeleri
Rehberlik Yayınları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.BİREYSEL TANIMA ÇALIŞMALARI

 • Yaşam Penceresi, 
 • Sosyometri,
 • Kimdir Bu?,
 • Kime Göre Ben Neyim? 
 • Öğrenme Stilleri Envanteri

 

2. SINIF GÖZLEMLERİ
3. GRUP ÇALIŞMALARI
4. BİREYSEL/GRUP DESTEK GÖRÜŞMELERİ
5. SINAV GRUBU ÇALIŞMALARI

 

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

   🌟 ÇOCUKLARDA SORUMLULUK VE ÖZGÜVEN Tıklayınız...

   🌟 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI Tıklayınız...

   🌟 MEDYA OKURYAZARLIĞI Tıklayınız... 

   🌟 ARALIK AYI BÜLTENİ DOĞRU TEKNOLOJİ KULLANIMI Tıklayınız...

   🌟 OCAK AYI BÜLTENİ İSRAF ETMEMEK Tıklayınız...

   🌟 ŞUBAT AYI BÜLTENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Tıklayınız... 

   🌟 MART AYI BÜLTENİ SORUMLULUK NEDİR Tıklayınız...

   🌟 NİSAN AYI BÜLTENİ MAHREMİYET EĞİTİM Tıklayınız...

   🌟 MAYIS AYI BÜLTENİ EMPATİ Tıklayınız...

   🌟 EYLÜL AYI BÜLTENİ AKRAN ZORBALIĞI Tıklayınız...

   🌟 EKİM AYI BÜLTENİ KİŞİSEL SINIRLARIMIZ Tıklayınız...

   🌟 ARALIK AYI BÜLTENİ İSRAF Tıklayınız...

   🌟 ŞUBAT AYI BÜLTENİ SABIR Tıklayınız...

    🌟EKİM AYI BÜLTENİ AKRAN ZORBALIĞI Tıklayınız...


 


 


YUKARI